☀️ SUMMER 24' KOLEKCIJA NA -20% ☀️
☀️ SUMMER 24' KOLEKCIJA NA -20% ☀️
Search

OPĆI UVJETI POSLOVANJA DRUŠTVA PISALICA D.O.O.

 

 1. OPĆE INFORMACIJE
 2. NARUČIVANJE
 3. AUTORSKO PRAVO
 4. PLAĆANJE
 5. OTPREMA (DOSTAVA) I PREUZIMANJE
 6. POVRAT, REKLAMACIJA, ZAMJENA
 7. PRIMJEDBE I PRIGOVORI
 8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

 


 

Opće informacije

Opći uvjeti poslovanja su sastavljeni u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača te svim ostalim važećim propisima Republike Hrvatske i u skladu sa pravilima Europske unije o uvjetima za e-poslovanje. Ovi Opći uvjeti poslovanja odnose se na poslovanje poduzeća Pisalica d.o.o., Zagrebačka ulica 89, 42000 Varaždin.

Opći uvjeti odnose se na sve poslovne odnose sa maloprodajnim i internet kupcima. Poseban dio ovih Općih uvjeta čine odredbe koje se odnose na opće uvjete poslovanja i predugovorne obavijesti internet trgovine www.princeza.hr, koju vodi poduzeće Pisalica d.o.o.

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno Opći uvjeti poslovanja poduzeća Pisalica d.o.o., objavljeni na ovoj stranici, Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu, NN 41/14, glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, te ostali važeći propisi.

Značenje pojmova

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja pošalje narudžbu, prihvati ponudu ili izvrši kupnju.

Online kupac je posjetitelj stranice www.princeza.hr koji popuni elektronsku narudžbu i naruči (kupi) barem jedan proizvod.

Korisnik je svaki posjetitelj ovih stranica.

Prodavatelj je društvo Pisalica d.o.o.

Prodavatelj posluje u svojim vlastitim poslovnim prostorima u poslovnoj jedinici Zagrebačka 89, 42000 Varaždin, putem web stranice www.princeza.hr (u daljnjem tekstu: Internet trgovina ili webshop).

Veleprodajni kupac je svaka pravna osoba koja vrši kupnju prema uvjetima za veleprodajne kupce, a prema potpisanom ugovoru u poslovanju.

Fizička osoba koja nastupa kao Kupac ili Online kupac mora biti punoljetna i potpuno poslovno sposobna. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupnjom proizvoda smatra se da je Korisnik / Kupac / Online kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga dao suglasnost, odnosno prihvatio ove predugovorne obavijesti, uvjete korištenja i Opće uvjete poslovanja kao sastavni dio potrošačkog / prodajnog, kupoprodajnog ugovora, koji se u skladu sa Zakonom smatra ugovorom sklopljenim na daljinu.

Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koje je naveo za potrebe korištenja usluga webshopa, odnosno kupnje.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Webshop omogućuje kupnju robe iz ponude – prodajnog asortimana prodavatelja i raspoloživih količina, putem Internet trgovine na web stranici Prodavatelja, www.princeza.hr.

Jezik komunikacije na internetskim stranicama Prodavatelja je hrvatski jezik.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.princeza.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti odnosno ispisati Opće uvjete poslovanja na vlastitom računalu ili drugoj jedinici za pohranu.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih obavijesti i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Stoga se kod svake posjete Internet trgovini potrebno upoznati s obavijestima i uvjetima korištenja jer Prodavatelj neće biti odgovoran za posljedice proizašle iz promjene sadržaja.

Ovo su Opći uvjeti poslovanja važeći od 01. svibnja 2023. godine

Naručivanje

Odabir željenog proizvoda vrši se odabirom veličine i boje i spremanjem u košaricu klikom na link „Dodaj u košaricu“. Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

Prodavatelj se uvijek trudi osigurati točnost, istinitost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome može se dogoditi da se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeni tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Sve fotografije proizvoda su simbolične i mogu se razlikovati u strukturi, nijansi boje ili drugoj značajki. Prodavatelj nastoji točnim i detaljnim opisom proizvoda što vjernije prikazati isti.

Uzorak, model, boje i veličine određenog proizvoda prikazani su u Internet trgovini samo radi obavijesti Kupcu. Time se uzorak, model, boja ili veličina ne smatraju uvjetom za odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari prema odredbama članka 401., stavka 1., točka. 4. Zakona o obveznim odnosima. Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari navedena je u posebnom poglavlju ovih Općih uvjeta poslovanja: „Povrat, reklamacija i zamjena“.

Autorsko pravo

Sve vrste proizvoda internet stranice www.princeza.hr (dalje u tekstu: Proizvodi) podliježu Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, te su zaštićeni važećim pozitivnim propisima, te niste ovlašteni za korištenje tih prava ukoliko to nije utvrđeno ovim Općim uvjetima poslovanja. Niste ovlašteni bilo koje od navedenih Proizvoda mijenjati, razvijati unatrag, obrađivati, prodavati, kopirati djelomično ili u cijelosti, slati dalje za komercijalne svrhe ili si priskrbiti bilo kakvu drugu komercijalnu korist od ovih Proizvoda.

Plaćanje

Veleprodajni kupac:

Uvjeti poslovanja s veleprodajnim kupcima regulirani su ugovorima koji uređuju isporuku robe, cijene, popust, obveze i rokove plaćanja, zaključivanje budućih poslova i druge poslovne uvjete. 

Maloprodajni kupac:

Maloprodajni kupac je svaka:

 • Fizička osoba koja kupi robu u internet trgovini i odmah izvrši plaćanje karticom ili pouzećem te joj se za to izda maloprodajni račun.
 • Pravna osoba koja kupi robu u internet trgovini i odmah izvrši plaćanje karticom te joj se za to izda R1 račun.
  • Online kupci:

   Sve cijene izražene su u eurima (€). Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove dostave.

   Izvršenjem narudžbe na webshopu kupac se obavezuje platiti kupoprodajnu cijenu.

   Načini plaćanja koje Prodavatelj omogućuje Online kupcu na području Republike Hrvatske su: 

     • Pouzećem: prilikom preuzimanja pošiljke, Online kupac iznos računa plaća u gotovini djelatniku dostavne službe s kojom društvo Pisalica d.o.o. ima sklopljen ugovor. Kupac ne može platiti naručene artikle dostavljaču kreditnom ili debitnom karticom, već isključivo gotovinom.
     • Plaćanjem na transakcijski račun: Online kupac kod plaćanja na transakcijski račun na svoju e-mail adresu dobit će predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu zatim može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili univerzalnim nalogom za plaćanje putem banke, pošte, Fine i sl.
     • KEKS Pay karticom Erste banke: brzo i jednostavno bez prepisivanja podataka s kartice te bez dodatnih naknada.

   Kupac je suglasan da Prodavatelj može i izričito je ovlašten, prema vlastitom nahođenju, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti, te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

   Kupac koji dva puta ne preuzme naručenu robu ili ne izvrši uplatu u skladu sa svojom narudžbom, svaku sljedeću narudžbu dužan je platiti avansno, te će priprema i slanje robe po narudžbi biti izvršeno tek po primitku uplate na račun poduzeća Pisalica d.o.o. Ostali oblici plaćanja za Kupce koji ne preuzmu robu po svojim narudžbama ne vrijede.

   Ako Kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju kupac odgovara Prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi Prodavatelj pri tome mogao imati.

   Otprema (dostava) i preuzimanje

   Dostava se vrši putem Mail Boxes Etc. (Rock and Work d.o.o.), a uobičajeno vrijeme isporuke je do 10 radnih dana. Vrijeme isporuke počinje teći sljedeći radni dan nakon predaje narudžbe u Internet trgovini. 

   Minimalni iznos narudžbe bez uračunate dostave je 10 eura.

   Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi Prodavatelju ili preda dostavnoj službi. Kupac prilikom uručenja kupljene robe treba provjeriti sadržaj pošiljke. U slučaju nedostataka dužan je o tome obavijestiti Prodavatelja što je ranije moguće, a najkasnije u roku 24 sati od preuzimanja kupljene robe. Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom Prodavatelj ne odgovara za nedostatke na kupljenoj robi. Prodavatelj ne odgovara za neznatni materijalni nedostatak.

   Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajenog rukovanja ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju vidljivih oštećenja ambalaže, odnosno proizvoda, odmah pisanim putem predati dostavljaču (djelatniku službe koja obavlja dostavu) reklamaciju. 

   Ukoliko roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju Kupac nije naručio, Kupac je ovlašten ne preuzeti paket. Dostavna služba će ga u tom slučaju vratiti Prodavatelju, a on će neodgodivo i u najkraćem mogućem roku kontaktirati kupca kako bi dogovorili novu dostavu ispravne robe ili eventualni povrat novčanih sredstava za slučaj da roba koju je Kupac naručio više nije raspoloživa.

   Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave. Ako Kupac ne primi robu ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, Kupac je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. 

   Dostava u Republici Hrvatskoj:

   Cijena dostave Mail Boxes Etc. (Rock and Work d.o.o.) iznosi 5,00 eura za područje Republike Hrvatske. Dostava je besplatna za sve narudžbe iznad 70,00 eura za kupovine unutar RH. 

   Trenutno ne vršimo dostavu u ostale zemlje Europske Unije.

   Povrat, reklamacija, zamjena

   Prodavatelj garantira vrhunsku robu i ostvarenje maksimalne vrijednost za novac.

   Ukoliko Kupac ipak nije zadovoljan isporučenim proizvodom, može ga vratiti u roku 14 dana od dana primitka, a Prodavatelj će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko Kupcu isti ne odgovara, vratiti novac.

   Kupac može reklamirati proizvod osobno ili ga poslati na adresu društva Pisalica d.o.o., Zagrebačka ulica 89, 42000 Varaždin.

   Sukladno zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se roba šalje dostavnom službom), Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke posljednjeg proizvoda iz narudžbe. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac ili treća osoba koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, primio proizvod.

   Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova, i to u trenutku kada je Prodavatelj primio pisanu obavijest o raskidu.

   Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se kao prilog ovim Općim uvjetima poslovanja. Kupac može ugovor jednostrano raskinuti koristeći spomenuti Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor, a koja je na jasan način i nedvosmisleno stavljena na znanje Prodavatelju. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će javiti Kupcu, bez odgađanja, koristeći podatke za kontakt iz obrasca ili izjave Kupca.

   U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača, posebno imajući u vidu odredbu članka. 79. stavak. 1. točka. 3. istog Zakona kojom je određeno da potrošač nema pravo na raskid ugovora kada je roba izrađena po specifikaciji potrošača ili je njemu jasno prilagođena, odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će nakon što Kupac vrati naručenu robu. Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko je razlog zamjene ili povrata oštećena ili neispravna roba, trošak dostave snosi društvo Pisalica d.o.o.

   Prodavatelj stoji na raspolaganju Kupcu radi obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:00 sati na telefonskom broju + 385 (0)42 421 919 ili putem elektroničke adrese: prigovor@princeza.hr.

   Sukladno članku 77. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

   Vraćeni proizvod mora biti nerabljen, neoštećen, u odgovarajućoj ambalaži (ukoliko je u istoj dostavljen), s odgovarajućim originalnim etiketama, privjesnicama, deklaracijom i uz priloženu presliku računa.

   U slučaju povrata proizvoda koji je korišten ili nema svu pripadajuću ambalažu, etikete, privjesnice, deklaracije ili presliku računa Prodavatelj ima pravo teretiti Kupca za iznos od 50% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno za minimalni iznos od 10 eura. U slučaju povrata robe koja je korištenjem vidno oštećena Prodavatelj ima pravo odbiti povrat u potpunosti.

   Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s njima osigurati najbolju moguću uslugu za svakog Kupca. Ako prilikom preuzimanja robe Kupac primijeti bilo kakvo oštećenje nastalo dostavom dužan je reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te bez odgađanja javiti pismenim putem na e-mail: prigovor@princeza.hr

   Pravo na otkazivanje narudžbe

   Prodavatelj i Kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih novčanih sredstava. Ukoliko Prodavatelj iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, Kupcu će ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga kupac ne želi, uplaćena sredstva će u cijelosti biti vraćena Kupcu. Ukoliko Kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat novčanih sredstava ću biti izvršen u roku od 3 radna dana.

   Odgovornost za materijalne nedostatke

   Prema Direktivi 1999 / 44 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, te odredbama Zakona o obveznim odnosima Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku kupovine.

   Sve fotografije proizvoda su simbolične i Proizvod se može razlikovati u strukturi, nijansi boje ili drugoj značajki. Prodavatelj nastoji točnim i detaljnim opisom proizvoda što vjernije prikazati svaki proizvod kao i što detaljnije i sa što više informacija pružiti Kupcu obavijesti o veličinama, mjerama, strukturi i drugim značajkama proizvoda. Prodavatelj na svojim stranicama jasno ističe tabele o veličinama, informacijama o materijalima, održavanju, strukturi, vrstama tkanina i sličnim značajkama proizvoda.

   Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke stvari:

     • koji su u trenutku kupovine Kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati (jasno označena roba s greškom, ostvaren popust u trgovini radi oštećenja na proizvodu i sl.);
     • koji su se pokazali nakon proteka roka od šest mjeseci;
     • kojima Kupac nije bez odgađanja obavijestio Prodavatelja u trenutku kada ih je otkrio, a najviše nakon proteka roka od osam dana od otkrića materijalnog nedostatka stvari.

   Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o materijalnom nedostatku proizvoda ovlašten je:

     • zahtijevati od Prodavatelja da taj nedostatak ukloni
     • zahtijevati od Prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka
     • zahtijevati sniženje cijene
     • izjaviti da raskida ugovor.

   Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari u slučaju materijalnog nedostatka stvari u potpunosti snosi Prodavatelj.

   Primjedbe i prigovori

   Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje Kupcima / Korisnicima da mogu podnositi pisane prigovore na sljedeći način:

     • putem pošte na adresu: Pisalica d.o.o., Zagrebačka ulica 89, 42000 Varaždin
     • na adresu elektroničke pošte: prigovor@princeza.hr

   Prodavatelj se obvezuje odgovoriti na sve primjedbe i prigovore u roku od najviše 15 radnih dana. Kako bi Prodavatelj potvrdio primitak pisanog prigovora, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, a zatim i na isti odgovorio, Kupac / Korisnik treba navesti točne podatke za primitak istog.

   Zaštita osobnih podataka Korisnika

   Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/678 Europskog vijeća i Parlamenta (General Data Protection Regulation – GDPR) i važećim zakonima Republike Hrvatske koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Pisalica d.o.o., kao Prodavatelj posvećeno je afirmaciji načela zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka.

   Prodavatelj se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Kupcima / Korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici društva Pisalica d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

   Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih Općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe. Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

   U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Varaždinu na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

   Prikupljanje podataka 

   Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. 

   O Vama prikupljamo podatke koji nam omogućuju da osiguramo neometani rad naše web stranice i kako bi smo Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici. Općenito govoreći, razlikujemo (a) osobne podatke koje nam Vi ustupite i (b) osobne podatke koje prikupljamo automatski i (c) osobne podatke koje zaprimamo iz drugog izvora. 

   Osobni podaci koje nam Vi ustupate?

   Tako primjerice prikupljamo podatke koje nam pružite kada posjetite našu web stranicu, kada zatražite naš newsletter ili kada naručite neki naš proizvod – u svim takvim slučajevima popunjavate određena polja ili kliknete na određeni gumb i time nam moguće dajete Vaše osobne podatke. Također prikupljamo podatke i putem anketa, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada sudjelujete u nekoj nagradnoj igri, ili natjecanju koje organiziramo.

   Kada nam dostavite povratne informacije o proizvodu, ili uložite prigovor na određeni proizvod, također je moguće (ili vjerojatno) da ćemo od Vas prikupiti neke osobne podatke. Sve ove podatke prikupljamo tako što nam dajete privolu za takvo prikupljanje ili iz razloga što su nam takvi podatci potrebni da bi smo izvršili našu ugovornu obvezu (primjerice kada moramo odgovoriti na određeni prigovor vezano uz proizvod), a za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja smatramo iste Osobnim podatcima koje nam Vi ustupite.

   Registracija i newsletter

   Registracija kao proces dobrovoljnog ostavljanja svojih osobnih podataka te prijava na newsletter su dvije kategorije obrade osobnih podataka kojima posvećujemo posebnu pažnju. 

   Prilikom registracije Korisnik unosi svoju e-mail adresu i bira lozinku. 

   Ukoliko želi primati i marketinške obavijesti na istu adresu, mora kliknuti u odgovarajuću kućicu i time dati svoj jasnu, nedvosmislenu privolu. Možete odbiti vaš pristanak za pohranu podataka, upotrebu vaše adrese e-pošte za potrebu dostave newslettera u bilo kojem trenutku – to možete učiniti putem poveznice u pojedinom Email Newsletteru ili izravnim kontaktom na prigovor@princeza.hr. U tom ćemo slučaju odmah izbrisati vaše podatke u vezi dostave newslettera. Ukoliko Korisnik ne želi primati naše novosti (newsletter) može se u bilo kojem trenutku odjaviti s liste primatelja.

   Svaki Korisnik stranica bez obzira na registraciju, može se prijaviti da želi primati novosti i obavijesti Prodavatelja, na početnoj stranici Internet trgovine.

   Za distribuciju biltena (newslettera) koristimo sustav MailChimp. MailChimp je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti EU-a. Pravila o zaštiti privatnosti od strane MailChimpa možete pogledati na linku: https://mailchimp.com/legal/privacy/

   Privole 

   Svaki korisnik daje Privolu na prikupljanje njegovih osobnih podataka. U obrascu na mjestu gdje se unosi osoban podatak pojavljuje se obavijest da se podatci prikupljaju u točno određenom obimu, za točno određenu svrhu i gdje se ti podatci pohranjuju. Ako će se isti podatci koristiti u više svrha, Korisnik za svaku od tih svrha mora dati jasnu privolu (kućice u koje Korisnik samostalno mora staviti kvačicu). 

   Osobni podatci koje prikupljamo automatski 

   Postoje i Osobni podatci koje prikupljamo automatski, a to su podatci koje bilježimo kada koristite naše web stranice ili kada koristite neke naše usluge. Kada god koristite naše web stranice ili primjerice kada čitate neki naš e-mail, određene informacije (koje nisu nužno osobni podatci) se kreiraju i automatski prikupljaju.

   Ovakve podatke prikupljamo radi ostvarivanja legitimnog interesa, a za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja smatramo iste Osobnim podatcima koje prikupljamo automatski.

   Kolačići (Cookies)

   U cilju unaprjeđenja kvalitete i konstantnog poboljšanja korisničkog iskustva web stranica www.princeza.hr prilikom posjete na Vaše računalo sprema male tekstualne datoteke zvane kolačići (eng. cookies). Putem kolačića prikupljamo informacije o korištenju stranice u cilju unaprjeđenja kvalitete i konstantnog poboljšanja korisničkog iskustva. Primjeri informacija o korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, IP adresa, podaci uređaja s kojeg pristupaju stranici poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd. 

   Direktiva Europske Unije od 26. svibnja 2012. godine obvezuje vlasnike web stranice da prije pohranjivanja kolačića zatraže suglasnost Korisnika. Klikom na gumb “Slažem se” Korisnik daje svoju suglasnost za korištenje kolačića (eng. cookies). Klikom na gumb “Pogledaj više o kolačićima” Korisnik može pogledati Politiku o kolačićima.

   Koristimo kolačiće kako bi bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja ove stranice, u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja ove stranice i kako bi Vaše iskustvo kupovine bilo što pozitivnije. Nećemo koristiti kolačiće zajedno s Vašim osobnim podatcima bez vaše prethodne privole. Naša obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama važećih pozitivnih propisa.

   Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na Vaš uređaj radi pohranjivanja podataka, a koje može ponovno pozvati web-poslužitelj u domeni koja je postavila kolačić. Kolačiće i sličnu tehnologiju koristimo kako bi pratili i zapamtili što imate u košarici, za pohranjivanje Vaših preferencijalnih odabira i postavki, te da bismo ih mogli primijeniti za prijavu, omogućivanje internetskog oglašavanja, borbu protiv prevara, analiziranja performansi naših proizvoda i za ostale legitimne svrhe. Moguće je da upotrebljavamo i web-pratilice za isporuku kolačića i prikupljanje podataka o upotrebi i uspješnosti. Naša web-mjesta mogu uključivati web-pratilice, kolačiće ili sličnu tehnologiju davatelja servisa trećih strana. 

   Ako želi, Korisnik kolačiće može blokirati i dalje pregledavati stranicu što može dovesti do toga da se neke funkcije internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza podataka niti do prikupljanja osobnih podataka, sukladno Uredbi o zaštiti podataka.

   Kako biste naručili proizvode na našim stranicama trebali bi omogućiti upotrebu kolačića. Ako ne omogućite kolačiće i dalje ćete moći koristiti naše stranice, ali moguće je da će određene funkcionalnosti biti onemogućene. Većina web-preglednika u svojim postavkama omogućava korištenje kolačića, ali ove postavke možete promijeniti u postavkama Vašeg web-preglednika (na računalu, tabletu ili drugom mobilnom uređaju).

   Kolačići ne mogu oštetiti Vaše računalo. Nikada ne pohranjujemo podatke koji služe osobnom identificiranju, kao primjerice podatke o Vašoj debitnoj/kreditnoj kartici, u kolačiće, ali koristimo kriptirane i anonimizirane podatke koje prikupimo iz kolačića kako bi unaprijedili našu web stranicu – primjerice kako bi otkrili i popravili pogreške koje se ponekad događaju na web stranicama.

   Kolačići nisu računalni programi, oni ne mogu čitati druge informacije koje su pohranjene na Vašem računalu. Oni ne mogu biti iskorišteni da bi prenijeli računalne viruse, ili da bi pribavili korisničke podatke kao primjerice e-mail adresu itd. Moguće je da imamo dogovor s pažljivo odabranim i nadziranim dobavljačima koji, u malom broju slučajeva, mogu postaviti kolačiće tijekom vašeg posjeta na našu web stranicu, a kako bi se isti koristili za remarketing svrhe – dakle kako bi vam pokazali proizvode i usluge temeljem vaših pretpostavljenih interesa i preferencijalnih odabira. Molimo da svakako uzmete u obzir da nismo i ne možemo biti odgovorni za sadržaj web stranica koje nisu naše, odnosno koje mi ne kontroliramo. Naši kolačići ne sadrže osobne podatke, kao primjerice Vaše ime ili prezime, ili podatke o plaćanju – oni samo sadrže ‘ključ’ koji se poveže s ovakvim podatcima, jednom kad se prijavite na korisnički račun. Ako želite ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s bilo koje web stranice koja je pod našom kontrolom, možete to učiniti u postavkama Vašeg web-preglednika. Svaki web-preglednik je drugačiji, pa predlažemo da potražite takve opcije u ‘Pomoć’ dijelu vašeg web-preglednika. Morate biti svjesni da takvom radnjom možete prouzrokovati da određene funkcionalnosti naše web stranice neće moći raditi. Ako vam je potrebna dodatna informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org.

   Naše korištenje re-marketinga 

   Prilikom posjete našim web stranicama koriste se kolačići za generiranje podataka koje Google prikuplja i obrađuje. To možete spriječiti preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika koji je dostupan na sljedećem linku:

   https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr 

   Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

   Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima: 

   allaboutcookies.org 

   youronlinechoices.eu 

   aboutads.info 

   Osobni podatci koje zaprimamo iz drugog izvora 

   Konačno, moguće je da o Vama zaprimimo i osobne podatke iz drugog izvora. Primjerice moguće je da o Vama zaprimimo podatke putem ‘društvenih mreža’, u slučaju da ‘likeate’ našu stranicu na Facebooku ili nas počnete pratiti na nekoj drugoj ‘društvenoj mreži’. Tada je moguće je da ćemo zaprimiti osobne podatke o Vama putem tih stranica, a iste ćemo koristiti isključivo radi ostvarivanja nekog legitimnog interesa, a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje zaprimamo iz drugog izvora. 

   Pravila o privatnosti za korištenje društvenih mreža – korištenje ‘šeranja’ i ‘lajkanja’ 

   Ako ‘šerate’ sadržaj s prijateljima ili ‘lajkate’ ili ‘pratite’ Princeza webshop putem neke društvene mreže koju koristimo, primjerice Facebook, moguće je da će vam biti poslani kolačići s jedne od tih web stranice. Mi nemamo kontrolu nad postavkama ovih kolačića, ali vam predlažemo da provjerite ‘Politike privatnosti’ ovih trećih web stranica.

   Facebook:

   Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti, pogledajte pravila o privatnosti tvrtke Facebook:

   https://www.facebook.com/policy.php  

   Instagram: 

   Dodatne informacije o opsegu i upotrebi podataka Instagrama i srodnim pravima potražite izravno na Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388

   Obrada podataka

   Podatke dobivene o Korisnicima koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

     • Radi personalizacije korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na individualne potrebe Korisnika);
     • Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
     • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije;
     • Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti, ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)

   S kime dijelimo podatke o Vama?

   Onda kada je to potrebno podijeliti ćemo osobne podatke o Vama sa sljedećim kategorijama primatelja:

     • Suradnici u društvu Pisalica d.o.o. i povezanim društvima 
     • Treće osobe koje imaju informacije o Vašim financijama, poput financijskih ili kreditnih institucija
     • Javno-pravna tijela, kada postupajući u dobroj vjeri imamo razloga smatrati da je to potrebno radi postupanja po zakonskoj obvezi;
     • Drugi pružatelji usluga koji u naše ime pružaju određenu uslugu (primjerice dostavne službe), ili eventualno treći pružatelji IT usluga s kojima smo sklopili odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka (ili postoje drugi odgovarajući mehanizmi). 

   Druge web stranice 

   Naša web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju samo na web stranicama kojima upravlja društvo Pisalica d.o.o., pa kada kliknete na link koji Vas odvede na neke druge web stranice, trebali bi ste pročitati njihova pravila i politike zaštite privatnosti. 

   Zaštita podataka

   Kako bismo zaštitili osobne podatke koje primamo preko web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili koristi ili usluge. 

   Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

   Osobni podaci koji se razmjenjuju između Vas i nas putem naše web stranice prenose se najsuvremenijim vezama. Svi korišteni IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa sigurnosnim sustavima, a zaposlenici se obvezuju na tajnost podataka. Međutim, društvo Pisalica d.o.o. nema utjecaja na prijenos podataka putem Interneta i stoga ne može isključiti zlouporabu pristupa treće strane. 

   Pohrana i rok čuvanja podataka

   Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima na vlastitom web serveru. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije. Osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i Uredbom o zaštiti podataka.

   Prava pojedinaca

   Ako Korisnik želi znati posjedujemo li i obrađujemo njegove osobne podatke, ili ako želi pristupiti osobnim podacima, može nas kontaktirati na andreja@princeza.hr.

   Također može zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih nije izravno dao nama) i kako dugo ćemo čuvati podatke. Ima pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također može, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Može tražiti da prestanemo koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

   Ako je tehnički izvedivo mi ćemo, na temelju zahtjeva, Korisniku poslati osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

   Ako nam podnese zahtjev za slanje osobnih podataka na andreja@princeza.hr, udovoljit ćemo tom zahtjevu u razumnom roku od 14 radnih dana. Ako ne možemo udovoljiti zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Korisnika o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti taj zahtjev, poslat ćemo objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

   Na temelju Opće Uredbe o zaštiti podataka, na raspolaganju imate sljedeća prava: 

   Pravo na prigovor 

   Ovo pravo omogućuje Vam da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka, u onim slučajevima kada obradu Vaših osobnih podataka vršimo na jednoj od sljedećih pravnih osnova: 

     • zato što je obrada osobnih podataka u našem legitimnom interesu; 
     • kako bismo izvršili ugovornu obvezu; 
     • u znanstvene, istraživačke, marketinške ili statističke svrhe. 

   U ovim okolnostima najčešće će biti primjenjiv slučaj obrade Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa. Ako nismo u mogućnosti pokazati da imamo uvjerljivu i legitimnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, a koja nadilazi Vaša prava i interese, prestat ćemo s obradom Vaših osobnih podatka. 

   Pravo na povlačenje privole 

   U slučajevima u kojima smo pribavili Vašu privolu za određene radnje, ovlašteni ste povući danu privolu u bilo kojem trenutku i mi ćemo prestati s korištenjem Vaših osobnih podataka u tu svrhu, osim ako smatramo da postoji alternativna pravna osnova kojom bismo opravdali daljnju obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu, u kojem slučaju ćemo Vas o tome obavijestiti. 

   Pravo na pristup 

   Također možete zahtijevati informacije o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom, tko je još izvan naše tvrtke primio osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama) i kako dugo ćemo čuvati podatke. 

   Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo Vam na temelju zahtjeva poslati osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade. 

   U bilo kojem trenutku ste ovlašteni zatražiti nas presliku informacija koje imamo o Vama, kao i zatražiti nas da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Možda ćemo Vas tražiti dodatne podatke o Vašem zahtjevu. Ako Vam omogućimo uvid u podatke koje o Vama imamo, to ćemo učiniti bez naknade, osim ako obrada zahtjeva nije očito neosnovana ili pretjerana. U slučaju da zatražite dodatne preslike ovih podataka od nas, moguća je naplata razmjernog administrativnog troška. Vaš zahtjev može biti odbijen u slučajevima u kojima je to pravno i zakonski dopušteno. 

   Pravo na brisanje 

   U određenim okolnostima, ovlašteni ste zatražiti da “izbrišemo” Vaše osobne podatke. Primjerice, ovo pravo imate u sljedećim slučajevima: 

     • Vaši podaci nam više nisu potrebni u svrhu za koju su inicijalno prikupljeni; 
     • Povukli ste privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka te nema druge pravne osnove da nastavimo s obradom Vaših osobnih podataka (u slučajevima kada je pravni temelj za obradu osobnih podataka privola); 
     • Podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove; 
     • Potrebno je brisanje podataka kako bismo se uskladili s našim obvezama koje proizlaze na temelju zakona; 
     • Prigovorili ste obradi osobnih podataka, a mi nismo u mogućnosti dokazati postojanje legitimne pravne osnove koja nadilazi Vaša prava i interese na temelju koje bismo bili ovlašteni nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke.
     • Ovlašteni smo odbiti Vaš zahtjev za brisanje podataka samo u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vam u takvim slučajevima detaljno obrazložiti razloge odbijanja. 

   Pravo na ograničenje obrade 

   U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podatka, primjerice u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili ako prigovorite obradi Vaših osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa. Ako smo podijelili Vaše osobne podatke s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Naravno, obavijestit ćemo Vas o bilo kakvom prestanku ograničenja u obradi Vaših osobnih podataka. 

   Pravo na ispravak 

   Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

   Imate pravo zatražiti ispravak bilo koje netočne ili nepotpune informacije koje imamo o Vama. U slučaju da smo podatke o Vam podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Ovlašteni ste i zatražiti podatke o trećim osobama kojima smo ustupili netočne ili nepotpune osobne podatke. U slučaju da smatramo da nije razumno moguće postupiti po Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti te ćemo obrazložiti razloge takve odluke. 

   Pravo na prijenos 

   Ako želite, ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade. Ovo pravo zapravo znači da je moguće tražiti da Vaši osobni podaci budu ustupljeni, odnosno preneseni trećoj osobi. Kako bismo Vam to omogućili ustupit ćemo Vam podatke o Vama u uobičajenom, strojno čitljivom obliku tako da osobne podatke možete prenijeti trećoj osobi. Ovo pravo je primjenjivo ako je riječ: (i) o podacima koje obrađujemo automatski (bez ljudskog faktora); (ii) ako je riječ o podacima koje ste nam Vi ustupili; i (iii) ako je riječ o podacima koje prikupljamo i obrađujemo na temelju Vaše privole ili u svrhu ispunjenja ugovora.

   Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka 

   Sukladno Vašim pravima kao ispitanika, podatke ćemo čuvati u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu rokovi čuvanja mogu ovisiti o ispunjavanju neke naše obveze koja se temelji na određenom propisu. U svakom slučaju, kada se utvrdi da nam podaci o Vama više nisu potrebni te da su protekli zakonski rokovi za čuvanje takvih evidencija i podataka, izbrisat ćemo osobne podatke o Vama. 

   Kako nas kontaktirati 

   U slučaju da želite iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju ste dali za obradu Vaših osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Molimo Vas da primite na znanje da ćemo čuvati zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

   Možete nas u svako doba kontaktirati na sljedeći način: 

   Pisalica d.o.o., Zagrebačka ulica 89, 42000 Varaždin

   E-mail: prigovor@princeza.hr

   Web: www.princeza.hr

   Obavještavanje o povredi osobnih podataka

   U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Korisnika čiji su podatci ugroženi i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

   Promjene naše politike privatnosti

   Zadržavamo pravo izmjena ove politike privatnosti sukladno izmjenama zakonskih odredbi, poslovnih politika tvrtke ili druge okolnosti koje utječe na područje zaštite podataka. U slučaju promjena obavijestit ćemo Korisnike o tome na web stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

   Ove Opće uvjete poslovanja redovito pregledavamo i po potrebi dopunjavamo dodatnim informacijama jer nam je stalo do Vaše privatnosti. Posljednji put smo ih izmijenili dana 1. listopada 2021. godine.

   Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

   U bilo kojem trenutku Korisnik može poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu može podnijeti

   Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP) 

   Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb,

   Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099

   E-mail: azop@azop.hr, Web: www.azop.hr

Nazad na vrh
Proizvod je dodan u košaricu